Poskytujeme tyto právní služby

Trestní právo

 • zastupování obviněných a obžalovaných v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • zastupování v extradičním řízení
 • zastupování odsouzených při podání žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Právo a nemovitosti

 • převod nemovitostí (kupní smlouva, darovací smlouva, směnná smlouva)
 • nájem / podnájem nemovitosti
 • převod družstevního podílu
 • zřízení služebnosti (věcná břemena)
 • advokátní úschova
 • zakládání SVJ, příprava stanov

Rodinné právo

 • předmanželská smlouva
 • rozvod manželství
 • úprava poměrů k nezletilým dětem před a po rozvodu manželstvím
 • zúžení / vypořádání společného jmění manželů
 • určení výživného pro nezletilé děti
 • určení výživného pro rozvedeného manžela/neprovdanou matku

Občanské a obchodní právo

 • pomoc při podnikání
 • zakládání obchodních korporací
 • převod obchodních podílů
 • likvidace obchodních korporací
 • zastupování v insolvenčním řízení
 • ochrana obchodního tajemství
 • vymáhání pohledávek
 • kontrola exekučního řízení
 • smlouva o dílo
 • reklamace (uplatnění práva z vad)

Pracovní právo

 • pracovní smlouvy
 • DPČ, DPP
 • ukončení prac. poměru
 • dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty
 • náhrada škody za pracovní úraz
 • konkurenční doložky
 • a další právní služby

Cizinecké právo

(RU/EN)

 • pomoc při zajištění víza
 • povolení k dlouhodobému pobytu
 • žádost o udělení českého státního občanství
 • vyřízení oprávnění k podnikání
 • a další právní služby pro cizí státní příslušníky

Potřebujete právní radu? Nečekejte a rezervujte si konzultaci!

První konzultace je zdarma, na ceně dalších právních úkonů se domluvíme.