Advokátní kancelář na Vaší straně 

ŘEŠÍME  INDIVIDUÁLNÍ POŽADAVKY KAŽDÉHO KLIENTA  

Mgr. Alena Saydueva Knapová, advokátka

Jsem absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Během studia jsem získala praxi v advokacii a na městském státním zastupitelství v Brně. Diplomovou práci jsem obhájila na katedře trestního práva. Praxi advokátního koncipienta jsem absolvovala v brněnské advokátní kanceláři.  

Od roku 2019 působím jako samostatná advokátka. 

Advokacie, pro kterou jsem se rozhodla, je rozmanitá, tvůrčí a dává mi příležitost pomáhat druhým při řešení jejich obtížných životních i obchodních situací.

Již více jak 10 let se zaměřuji na trestní právo. Mezi mé další právní zaměření patří rodinné a obchodní právo.

V roce 2021 a 2022 jsem působila jako externí spolupracovník v Centru vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích – Fakulta informatiky, Masarykova univerzita v Brně, kde jsem se zaměřovala na kybernetickou bezpečnost, prevenci kyberkriminality a dalších forem závažné trestné činnosti.

Od září roku 2023 působím jako externí lektor právních oborů na NEWTON University. 

Výkon advokacie považuji za poslání, ve kterém je vedle výborných odborných znalostí a zkušeností zapotřebí také porozumění a budování vzájemné důvěry mezi advokátem a klientem. Důvěra mezi mnou a klientem je základním stavebním prvkem, na kterém realizuji poskytování právních služeb.

Zakládám si rovněž na kvalitní komunikaci s klientem, včetně pravidelného informování o vývoji daného případu.

Snažím se svým klientům nabídnout správné a hlavně efektivní řešení

Ve svém volném čase se věnuji rodině, plavání a jízdě na koni. Velmi ráda cestuji a poznávám nové kultury a zvyky.   

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v českém, ruském a anglickém jazyce, a to ve všech standardních právních oblastech.

Mgr. Kristýna Tomová, advokátní koncipientka

Kristýna absolvovala Právnickou Fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Zkušenosti z jednotlivých právních odvětví získávala již při svém studiu, kdy působila jako právní praktikantka v advokátních kancelářích. V rámci svého studia na Právnické Fakultě působila také jako pomocná vědecká síla na katedře mezinárodního a evropského práva se zaměřením na právo duševního vlastnictví. Hovoří plynně česky, slovensky, anglicky a španělsky a ve svém volném čase se věnuje četbě knih a baletu.

Kristýna se zaměřuje především na právo trestní, rodinné a občanské. Nevyhýbá se však ani právu pracovnímu či obchodnímu. Jejím cílem je nabídnout klientovi praktické a efektivní řešení pro všední, ale i nevšední problémy, se kterými se setkává.

Poskytuje právní služby v anglickém, španělském a slovenském jazyce.