Váš partner pro právní služby
ŘEŠÍM  INDIVIDUÁLNÍ POŽADAVKY KAŽDÉHO KLIENTA  

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a již během studia jsem věděla jaké bude mé profesní zaměření.

Advokacie, pro kterou jsem se rozhodla, je rozmanitá, tvůrčí a dává mi příležitost pomáhat druhým při řešení jejich obtížných životních i obchodních situací.

Zvolila jsem si profesi, ve které je vedle výborných odborných znalostí zapotřebí empatie a vzájemné důvěry mezi advokátem a klientem. Důvěra mezi mnou a klientem je základním stavebním prvkem, na kterém lze realizovat řádné poskytování právních služeb.

Všichni kolem sebe vnímáme měnící se životní tempo, pokrok v oblasti informačních technologií a s tím související změny v oblasti komunikace jak s obchodními partnery, tak zákazníky. Při své práci se snažím všechny tyto inovace využít na maximum a nabídnout klientovi rychlé, efektivní a inovativní řešení jeho problémů.  

Poskytuji klientům právní služby v českém, ruském a anglickém jazyce a to ve všech standardních právních oblastech.

Mgr. Alena Saydueva Knapová