Advokátní kancelář poskytující právní služby pro firmy i jednotlivce

Trestní a správní právo

 • hledáte obhájce v trestním řízení ? poskytuji komplexní právní služby ve všech fázích trestního řízení po celé České republice;
 • poskytuji právní služby také odsouzeným, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody a mají zájem podat žádost o podmíněné propuštění;
 • v trestním řízení zastupuji poškozené a oběť trestných činů; 
 • zastupuji obviněné v přestupkovém řízení;
 • poskytuji právní pomoc cizincům při zastupování před úřady a cizineckou policií (řízení o udělení mezinárodní ochrany, povolení k přechodnému/dlouhodobému/trvalému pobytu, řízení o udělení státního občanství);  

Nemovitosti

 • prodáváte nebo kupujete nemovitost? Zajistím komplexní právní služby při převodu vlastnictví, včetně služby advokátní úschovy;
 • zajistím Vám přípravu nebo revizi nájemní smlouvy a předávacích protokolů, pomohu Vám s ukončením nájmu výpovědí a právně komfortním procesem vyklizení nemovitosti, zajistím správu a vymáhání pohledávek z dlužného nájemného a poskytnutých služeb;
 • připravím Vám prohlášení vlastníka domu, kterým vymezíte jednotky v domě, pomohu při založení společenství vlastníků jednotek, připravím návrh stanov který schválí ustavující schůze SVJ, nastavíme vhodný proces správy domu;

Rodinné právo

 • poskytnu Vám právní pomoc v obtížné životní etapě, kdy došlo k rozvratu manželství a Vy se rozhodnete podat žádost o rozvod manželství;
 • budu Vás zastupovat při vyjednávání o spravedlivém vypořádání společného jmění manželů;
 • budu Vás zastupovat v řízení o svěření nezletilého dítěte do péče a stanovení adekvátního výživného s ohledem na potřeby dítěte a majetkové poměry rodiče,
 • zajistím právní služby ve věci podání návrhu na změnu výkonu rodičovské odpovědnosti a změny výživného pro nezletilé dítě, včetně návrhů na vydání předběžných opatření; 
 • poskytuji právní služby při vymáhání neuhrazeného výživného; 

Občanské a obchodní právo

 • komplexní právní servis při zakládání / změně / likvidaci obchodní korporace, právní servis při převodu obchodního podílu, při navýšení či snížení základního kapitálu společnosti, převody obchodních závodů,
 • ve spolupráci s daňovými poradci a znalci zajistíme tuzemské přeměny obchodních společností (fúze, rozdělení, změna právní formy);
 • zajistíme firmám vnitropodnikové směrnice (compliance program, etický kodex, ochrana oznamovatelů, aj.); 
 • zajistím správu a vymáhání Vašich pohledávek;
 • zastoupím Vás v insolvenčním řízení; 

Mgr. Alena Saydueva Knapová, advokátka

Advokátní kancelář nabízí komplexní právní služby pro jednotlivce i firmy. 

Každému klientovi nabízíme úvodní konzultaci zdarma, která slouží k prvotnímu seznámení se s problémem a vytvoření základního rámce právní pomoci.

Právní služby poskytuji v české, ruském i anglickém jazyce.

Napište, s čím Vám můžeme pomoci.

Poskytované právní služby jsou placené. Na ceně se domluvíme během úvodní komunikace.