cs

Advokátní kancelář

Trestní a správní právo

 • hledáte obhájce v trestním řízení ?
 • spáchali jste přestupek a čeká Vás přestupkové řízení ?
 • máte stavební projekt a potřebujete ho bez komplikací provést územním a stavebním řízením ?
 • jste cizinec a potřebujete právní pomoc při zastupování před úřady a cizineckou policií?


Nemovitosti

 • prodáváte nebo kupujete nemovitost? zajistím komplexní právní servis při převodu vlastnického práva, včetně  advokátní úschovy kupní ceny 
 • zakládáte SVJ a nechcete nic podcenit? pomohu při založení, připravím návrh stanov, zajistím dokumenty pro ustavující shromáždění SJV   

 

Rodinné právo

 • poskytnu Vám komplexní právní servis při rozvodu manželství, v řízení o svěření nezletilého dítěte do péče jednoho z rodičů 
 • výživné pro dítě
 • vypořádání SJM

Občanské a obchodní právo

 • pomohu při zakládání obchodní korporace, zajistím komplexní právní servis při převodu obchodního podílu, při navýšení či snížení základního kapitálu společnosti
 • přípravím smluvní dokumentaci pro subdodavatele
 • zajistím správu a vymáhání Vašich pohledávek 
 • zastoupím Vás v insolvenčním řízení; pomohu Vám při řešení úpadku  konkurzem nebo reorganizací
 • posoudím možnost podání návrhu na oddlužení

Pokud jste si na některou shora uvedenou otázku odpověděli kladně, jste na správném místě. 

Napište, s čím Vám mohu pomoci.

Poskytované právní služby jsou placené. Na ceně se domluvíme během první komunikace. 

Úvodní konzultace zdarma.